อบรม

โพสต์31 พ.ค. 2555 05:27โดยกรกานต์ ฐานเจริญ
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ส่งคุณครูกัญญามณี  วิญญาสุข  เข้ารับการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่าย อย.น้อย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมไร่ใบเตย
อำเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ