คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วง เข้าร่วมชมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  จังหวัดชัยภูมิ " สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่นสร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา" ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม  2555 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง จังหวัดชัยภูมิ
Comments