อบรม

โพสต์12 ก.ค. 2555 08:38โดยกรกานต์ ฐานเจริญ
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ส่งคุณครูกรกานต์  ฐานเจริญ เข้ารับการอบรมการใช้สื่อ Teacher's Kit การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูป.1 ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม  2555 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชย.1