เปิดกล่องชอล์ก

โพสต์22 พ.ค. 2555 06:36โดยกรกานต์ ฐานเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1  จะออกเปิดกล่องชอล์กร่วมกับ คณะครูอำเภอหนองบัวแดงในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา13.00-16.30 น. ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง