นิเทศโรงเรียน

โพสต์24 พ.ค. 2555 05:27โดยกรกานต์ ฐานเจริญ
โรงเรียนบ้านห้วยม่่วง รับการนิเทศโครงการต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน โดยนายชัยรัตน์  มวลชัยภูมิ  ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ  ซึ่งเป็นศึกษานเทศก์ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองแวง ณ วันที่ 24  พฤษภาคม  2555