โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ได้ส่งตัวแทนร่วมถวายพระพรในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวแดง นำโดย นายชัยณรงค์  พงศ์สุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง
Comments