อบรม

โพสต์22 พ.ค. 2555 06:28โดยกรกานต์ ฐานเจริญ
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ให้คุณครูกรกานต์ ฐานเจริญ เข้ารับการอบรม รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านทางเว็ปไซด์ Data ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1