ประชุมสัมมนา

โพสต์31 พ.ค. 2555 05:34โดยกรกานต์ ฐานเจริญ
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง  ส่งคุณครูกรกานต์  ฐานเจริญ และคุณครูอรัญญา  พรหมสิทธิ์ เข้ารับการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในวันที่ 15  มิถุนายน 2555  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ