อบรม

โพสต์19 พ.ค. 2555 19:16โดยกรกานต์ ฐานเจริญ
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ส่งครูอรัญญา พรหมสิทธิ์ เข้ารับการอบรม  e-Training   ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1