ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โพสต์17 ก.ค. 2559 23:14โดยโรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ชัยภูมิ 1

จัดโดย นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชมรมสถิติและคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการสร้างอาคารสหกรณ์

กำาหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2556

โพสต์22 ม.ค. 2556 19:24โดยกรกานต์ ฐานเจริญ

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง  กำหนดเปิดเรียน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่1 ในวันที่ 16  พฤษภาคม  2556

โพสต์11 ธ.ค. 2555 05:33โดยกรกานต์ ฐานเจริญ


งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 62

โพสต์11 ธ.ค. 2555 05:28โดยกรกานต์ ฐานเจริญ

คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยม่วง เข้าร่วมชมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555  จังหวัดชัยภูมิ " สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่นสร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา" ในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม  2555 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง จังหวัดชัยภูมิ

5 ธันวามหาราช

โพสต์11 ธ.ค. 2555 05:20โดยกรกานต์ ฐานเจริญ

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ได้ส่งตัวแทนร่วมถวายพระพรในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมอำเภอหนองบัวแดง นำโดย นายชัยณรงค์  พงศ์สุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยม่วง

เยี่ยมโรงเรียน

โพสต์17 ส.ค. 2555 22:40โดยกรกานต์ ฐานเจริญ

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ยินดีต้อนรับ คณะทีมมิชชันจากคริสตจักรทรูเวย์ ประเทศสิงคโปร์ คณะนักศึกษาคริสเตียน จาก คร. นิว ซาวด์ ประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมชมและแสดงศิลปะประจำชาติ  ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา  09.00-11.00 น.

รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

โพสต์24 ก.ค. 2555 20:05โดยกรกานต์ ฐานเจริญ

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง  ให้คุณครูกรกานต์   ฐานเจริญ  มาดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในวันที่  25  กรกฏาคม พ.ศ. 2555  ณ ห้อง ICT  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

อบรม

โพสต์24 ก.ค. 2555 19:58โดยกรกานต์ ฐานเจริญ

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง  ส่งคุณครูอรัญญา  พรหมสิทธิ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาไทย ในวันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 

อบรม

โพสต์12 ก.ค. 2555 08:38โดยกรกานต์ ฐานเจริญ

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ส่งคุณครูกรกานต์  ฐานเจริญ เข้ารับการอบรมการใช้สื่อ Teacher's Kit การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูป.1 ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม  2555 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชย.1

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โพสต์20 มิ.ย. 2555 05:00โดยกรกานต์ ฐานเจริญ

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง  ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง  นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555ในวันที่ 19-20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

1-10 of 21