งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โพสต์20 มิ.ย. 2555 05:00โดยกรกานต์ ฐานเจริญ
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง  ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง  นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555ในวันที่ 19-20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง