โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โพสต์17 ก.ค. 2559 23:14โดยโรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ชัยภูมิ 1
จัดโดย นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชมรมสถิติและคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการสร้างอาคารสหกรณ์
ą
IMG_4354.JPG
(4639k)
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.ชัยภูมิ 1,
17 ก.ค. 2559 23:14
Comments