พัฒนาบุคลากร

โพสต์22 พ.ค. 2555 06:21โดยกรกานต์ ฐานเจริญ
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ส่งคุณครูอรัญญา พรหมสิทธิ์ เข้ารับการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ ชั้นป. 4-6 ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555 และ ชั้นป.1-3 ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2555  ณ  ไร่ใบเตย อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ