อบรม

โพสต์24 พ.ค. 2555 05:12โดยกรกานต์ ฐานเจริญ
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ส่งคุณครูกัญญามณี  วิญญาสุข  เข้ารับการอบรมปฏิบัติการครูบรรณารักษ์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2555  ณ โรงเรียนบ้านห้วยกนทา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ