อบรม

วันที่โพสต์: 22 พ.ค. 2012, 13:28:42

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ให้คุณครูกรกานต์ ฐานเจริญ เข้ารับการอบรม รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลผ่านทางเว็ปไซด์ Data ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1