อบรม

วันที่โพสต์: 12 ก.ค. 2012, 15:38:09

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ส่งคุณครูกรกานต์ ฐานเจริญ เข้ารับการอบรมการใช้สื่อ Teacher's Kit การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูป.1 ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ชย.1