พัฒนาบุคลากร

วันที่โพสต์: 22 พ.ค. 2012, 13:21:15

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ส่งคุณครูอรัญญา พรหมสิทธิ์ เข้ารับการอบรมครูสอนภาษาอังกฤษ ชั้นป. 4-6 ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2555 และ ชั้นป.1-3 ในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2555 ณ ไร่ใบเตย อ.เมือง จังหวัดชัยภูมิ