อบรม

วันที่โพสต์: 25 ก.ค. 2012, 2:58:15

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ส่งคุณครูอรัญญา พรหมสิทธิ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครูสอนภาษาไทย ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1