นิเทศโรงเรียน

วันที่โพสต์: 24 พ.ค. 2012, 12:27:35

โรงเรียนบ้านห้วยม่่วง รับการนิเทศโครงการต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน โดยนายชัยรัตน์ มวลชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นศึกษานเทศก์ประจำศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองแวง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2555