กำาหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2556

วันที่โพสต์: 23 ม.ค. 2013, 3:24:02

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง กำหนดเปิดเรียน ปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่1 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556