อบรม

วันที่โพสต์: 20 พ.ค. 2012, 2:16:53

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ส่งครูอรัญญา พรหมสิทธิ์ เข้ารับการอบรม e-Training ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1