เปิดกล่องชอล์ก

วันที่โพสต์: 22 พ.ค. 2012, 13:36:41

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 จะออกเปิดกล่องชอล์กร่วมกับ คณะครูอำเภอหนองบัวแดงในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา13.00-16.30 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง