รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

วันที่โพสต์: 25 ก.ค. 2012, 3:05:24

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ให้คุณครูกรกานต์ ฐานเจริญ มาดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้อง ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1