งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

วันที่โพสต์: 20 มิ.ย. 2012, 12:00:16

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ศูนย์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555ในวันที่ 19-20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง