อบรม

วันที่โพสต์: 24 พ.ค. 2012, 12:12:01

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ส่งคุณครูกัญญามณี วิญญาสุข เข้ารับการอบรมปฏิบัติการครูบรรณารักษ์ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกนทา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ