โครงการออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่โพสต์: 18 ก.ค. 2016, 6:14:01

จัดโดย นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ชมรมสถิติและคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการสร้างอาคารสหกรณ์