ประชุมสัมมนา

วันที่โพสต์: 31 พ.ค. 2012, 12:34:41

โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ส่งคุณครูกรกานต์ ฐานเจริญ และคุณครูอรัญญา พรหมสิทธิ์ เข้ารับการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ