บุคลากร


                 นายบุญเพิ่ม  ชินทะนา
            แหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวสุพิชญา มาลา
ครูผู้ช่วย


นางดวงใจ เจริญชีพ
ครู คศ.1
เกศินี คงโนนกอก
ครูธุรการ
นางสาวทวีนุช แฝงฤทธิ์
ครู คศ.1

         
  
 
นายกิติศักดิ์  เพื่อนสงคราม
                    พนักงานบริการ